Sophantering

Brf Rusthållaren har förmånen att ha stora soprum. Där finns det därför möjlighet att enkelt och snabbt kunna separera och käll-sortera våra förpackningar. Genom att källsortera våra förpack-ningar kan vi gemensamt sänka kostnaden för sophämtning, den är nämligen väldigt dyr. Osäker på hur något ska sorteras?

Sopsorteringsguide A-Ö