Grovsoprum

Generellt gäller att det som slängs ska komprimeras så mycket som möjligt eftersom vi betalar per volym. Undvik att kasta tidningar i grovsoprummet eftersom vi redan betalar för tidnings-insamling. Respekteras inte reglerna i grovsoprummet kan det innebära att vi måste höja avgiften, och då drabbar det alla. Det finns hyllor där medlemmarna kan ställa hela saker eller ta till vara saker som redan står där.

Nedan följer en förteckning över sådant som det går bra att slänga i grovsoprummet:

 • Batterier i särskilt avsedd behållare.
 • Glödlampor och Lysrör i särskilt avsedd behållare.
 • Elektronik upp till mikrougns storlek i särskilt avsedd behållare.

Nedan följer en förteckning över sådant som inte får slängas i grovsoprummet:

 • Möbler som inte får plats i avsedda behållare
 • Matrester och andra hushållssopor
 • Miljöfarligt avfall, som kylskåp och frysar.
 • Glas, som kan skada andra
 • Lösningsmedel
 • Kemikalier
 • Frätande ämnen
 • Gifter
 • Färg

I Vanadisberget på Cedersdalsgatan kan man lämna stora möblar, grovavfall, elavfall samt farligt avfall från hushåll. Öppettider för Återvinningscentralen ÅVC i Vanadisberget:

 • måndag-fredag kl. 19-21
 • lördag-söndag kl. 9-16

För mer information kontakta Renhållningsförvaltningens kundtjänst på tel. 08-508 465 40 eller gå till Avfall och återvinning.