Ekonomi i föreningen

När du köper en bostadsrätt och flyttar till en bostadsrätts-förening, är du delägare i föreningen som i sin tur äger fastig-heten. Det innebär att du kan vara med och påverka det som sker i föreningen. Du köper egentligen nyttjanderätt till din bostad.
En gång om året hålls en årsstämma, då väljs en styrelse av de boende. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen ska även se till att föreningens stadgar efterlevs och att årsstäm-mans beslut genomförs.
Avgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Att deltaga på de gemensamma städdagarna är bara ett sätt. Storleken på avgiften (som alltså inte är vanlig hyra) är enbart beroende på föreningens intäkter och kostnader. Högre kostnader betyder högre månads-avgift!
Vi är som ekonomisk förening helt självständiga, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation samt att av dem köpa ekonomisk och teknisk förvaltning. Läs mer i den ekonomiska planeringen.

I månadsavgiften till föreningen ingår följande:

 • Teknisk förvaltning av fastigheten
 • Trädgårdsskötsel
 • Värme
 • Fastighetsel
 • Vatten
 • Fiber -TV (basutbud)
 • Styrelsearvoden
 • Ekonomisk förvaltning av fastigheten
 • Hämtning av hushållssopor/grovsopor/tidningar/glas
 • Trappstädning
 • Snöröjning