Andrahandsuthyrning

Om man vill hyra ut din lägenhet i andrahand kan man endast få tillstånd för en begränsad period och då man har ett giltigt skäl. Giltiga skäl är studier, tjänst på annan ort eller provboende med partner. Att hyra ut lägenheten i andra hand kräver alltid tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Sex månader brukar hyres-nämnden anse vara en lämplig tidsperiod när det gäller sådant provboende.HYR MAN UT OM HYR MAN UT OMHY R MANMHMH Hyr man ut om och om igen i längre perioder kan styrelsen säga nej till andrahandsuthyrning. Föreningens intresse är att inne-havarna själva bor i huset, inte bedriver hyresverksamhet. Uthyrning utan tillstånd kan leda till uppsägning och tvångs-försäljning, men det finns olika praxis och toleransnivå. Medlem som hyr ut har ansvar för sina hyresgäster och eventuella problem med betalning eller störningar. Ett andrahandskontrakt bör upprättas med tydlig tidsbegränsning och vid behov en klausul om avstående av besittningsskydd.

Blankett för uthyrning av bostadsrättslägenhet i andrahand finns på Riksbyggen hemsida

Länk till Stadgar för Brf Rusthållaren

Den som hyr ut i andra hand gör bäst i att granska om hyresgästen är pålitlig för att undvika obehagliga överraskningar:

1. Hyr ut med bostadsrättsföreningens godkännande. Beaktansvärda skäl kan krävas. Till sådana hör att provbo som sambo, studier eller arbete på annan ort eller familjeskäl, som att man behöver ta hand om en sjuk släkting. Om hyresvärden säger nej till din begäran kan frågan prövas av hyresnämnden.

2. Begär uppgifter om den tilltänkte hyresgästens eventuella skulder och betalningsanmärkningar, hos Kronofogden.

3. Avtala bort besittningsskyddet i kontraktet. Besittningsskyddet ger nämligen andrahandshyresgästen bättre rätt till att få bo i lägenheten, än förstahandshyresgästen, om det gått mer än två år. Det är viktigt att skriva ett slutdatum i kontraktet för att undvika oklarheter. Gäller hyrestiden mer än fyra år ska hyresnämnden godkänna att besittningsskydd inte ska gälla för andrahandshyresgästen.

4. Gör en inventarielista över vad som ska finnas i lägenheten när hyresgästen lämnar boendet och vad som får nyttjas, till exempel källarutrymme, vind eller visst rum.