Bostadsrättshavarens underhållsansvar

Bostadsrättshavaren är ansvarig för allt underhåll i lägenheten utom Värmesystemet, dvs värmeelement, rör och ventiler. Det som inte syns inom lägenheten t.ex. golv-, vägg- och tak kon-struktioner förutom ytskikten på dessa samt inte synliga led-ningar. Bostadsrättshavaren är ansvarig för alla förändringar av lägenhetens ursprungliga utförande. Observera dock att alla förändringar av byggnadernas ursprungliga utförande som bostadsrättshavare gjort är helt och hållet dennes ansvar, t.ex. målning av golv eller tak, inglasningar, m.m. Större ingrepp i lägenheterna, såsom att riva en vägg eller dyl, måste först godkännas av styrelsen. Element får ej tas bort.

Bostadsrättsföreningens underhållsansvar

Föreningen är ansvarig för allt underhåll utanför lägenheten, här märks främst t.ex. målning av utsidor på dörrar, fönster, fasad och träpaneler.

Detta är en sammanfattning av underhållsansvar i stadgarna

Länk till Stadgar för Brf Rusthållaren