Städning av P-plats onsdag den 17 april

Ni som har P-plats ombedes flytta på bilen för att en effektiv städning ska kunna ske. Maskinell städning pågår kl 8 -12

OVK

En Obligatorisk Ventilationskontrol pågår i vår fastighet. Den utförs av JSB Klimat service AB.

Användarinstruktioner for motorvärmaruttag

Användarinstruktioner finns under fliken Service o tjänster /Parkeringsplatser (PDF)

Årsmöte/stämma i föreningen

Tisdagen den 26/2 kl 18:30 håller vi föreningsstämma i Folkets Hus Bagarmossen. Kaffe serveras från 17:45. Ta med årsredovisningen till mötet.

Snöröjning på gårdarna

Av kostnadsskäl har styrelsen beslutat att inte röja snö på gårdarna, utan hänvisar till portarna mot Lagavägen 12-34. Går man på gården sker det på egen ris.

hur blir jag av med min gamla julgran?

Julgranen räknas som grovavfall. Lämna den i grovsoprummet. Det är bra om du klipper ner granen och lägger den i en sopsäck, då tar den mindre plats och barrar inte ner trapphus och grovsoprummet. Du kan även lämna julgranen på Rusthållarvägen, bredvid nr 95 i parken mellan 25 december 2018 och 31 januari 2019.

Studsmattor förbjudna på föreningens mark

Styrelsen tillåter inte studsmattor eller badbassänger på föreningsgemensamma ytor, då det inte kan uteslutas att föreningen kan bli skadeståndsskyldig för ev. skador som inträffar

Motioner till stämman 2018

Medlem som önskar få ett visst ärende (motion) behandlat vid stämman ska enligt stadgarna, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, senast den 30 september 2017.

Motionen kan med fördel skickas via mail till rusthallaren@comhem.se

Eller med post till: Brf Rusthållaren, Lagavägen 14, 128 43 Bagarmossen

Höjning av månadsavgiften

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 1,5 % from 2014-01-01.

Dags för årets cykelrensning

För att göra plats i våra cykelrum gör vi en rensning av cyklar som inte längre används. Om du använder din cykel – se till att märka den med ditt lägenhetsnummer innan den 15 juni. Omärkta cyklar plockas då bort. Var därför noga med att märka upp era cyklar innan dess. OBS våra cykelrum är endast till för boendes cyklar, ej för utomstående!