hur blir jag av med min gamla julgran?

Julgranen räknas som grovavfall. Lämna den i grovsoprummet. Det är bra om du klipper ner granen och lägger den i en sopsäck, då tar den mindre plats och barrar inte ner trapphus och grovsoprummet.

Du kan även lämna julgranen på Rusthållarvägen, bredvid nr 95 i parken mellan 25 december 2021 och 31 januari 2022.

Com hem avslutar sina sändningarna

Den 31 januari 2022 utgår de sändningarna som föreningen har via comhem och vi går över till fiber från Bahnhof.

Nytt Rusthållarblad

Nu finns ett nytt Rusthållarblad (nr 32) uppsatt i ditt trapphus. Finns även på mitt riksbyggen.se

Användarinstruktioner for motorvärmaruttag

Användarinstruktioner finns under fliken Service o tjänster /Parkeringsplatser (PDF)

Snöröjning på gårdarna

Av kostnadsskäl har styrelsen beslutat att inte röja snö på gårdarna, utan hänvisar till portarna mot Lagavägen 12-34. Går man på gården sker det på egen risk.

Årsmöte/stämma i föreningen

Torsdag den 25 februari 2021 är det årsmöte/stämma i föreningen. Styrelsen har beslutat att stämman kommer att hållas genom poströstning pga av rådande corona pandemi. Se info i din brevlåda.

hur blir jag av med min gamla julgran?

Julgranen räknas som grovavfall. Lämna den i grovsoprummet. Det är bra om du klipper ner granen och lägger den i en sopsäck, då tar den mindre plats och barrar inte ner trapphus och grovsoprummet.

Du kan även lämna julgranen på Rusthållarvägen, bredvid nr 95 i parken mellan 25 december 2020 och 31 januari 2021.

Com hem avslutar de analoga sändningarna

Den 8 september 2020 utgår de analoga sändningarna som föreningen har via comhem. Ser du inga digitala kanaler kan du göra en kanalsökning Du vet att du tittar digitalt om du inte ser den rullande texten högst upp i tv-rutan längre. Har du en gammal tv kan du behöva byta ut den. Ifall du har övriga frågor så kontakta comhem på 90333.

Städning av P-plats onsdag den 17 april

Ni som har P-plats ombedes flytta på bilen för att en effektiv städning ska kunna ske. Maskinell städning pågår kl 8 -12

OVK

En Obligatorisk Ventilationskontrol pågår i vår fastighet. Den utförs av JSB Klimat service AB.

Studsmattor förbjudna på föreningens mark

Styrelsen tillåter inte studsmattor eller badbassänger på föreningsgemensamma ytor, då det inte kan uteslutas att föreningen kan bli skadeståndsskyldig för ev. skador som inträffar

Motioner till stämman 2018

Medlem som önskar få ett visst ärende (motion) behandlat vid stämman ska enligt stadgarna, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, senast den 30 september

Motionen kan med fördel skickas via mail till brfrusthallaren@gmail.com

Eller med post till: Brf Rusthållaren, Lagavägen 14, 128 43 Bagarmossen

Höjning av månadsavgiften

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 1,5 % from 2014-01-01.

Dags för årets cykelrensning

För att göra plats i våra cykelrum gör vi en rensning av cyklar som inte längre används. Om du använder din cykel – se till att märka den med ditt lägenhetsnummer innan den 15 juni. Omärkta cyklar plockas då bort. Var därför noga med att märka upp era cyklar innan dess. OBS våra cykelrum är endast till för boendes cyklar, ej för utomstående!