Överlåtelseprocess går till på följande sätt:

1. Vilka papper behövs? Det finns olika sätt att upprätta det överlåtelseavtal som ska bifogas, beroende på hur man förvärvar bostaden:

Köper man via mäklare upprättar mäklaren överlåtelseavtal, hanterar handdpenning och kontaktar banken.

Köper man privat finns följande alternativ: Hämta överlåtelse-avtalet från www.riksbyggen.se där det finns en färdig kontrakts-mall. Kontakta Riksbyggens Ekonomicenter på 021-408500 så upprättar Riksbyggen överlåtelseavtal.

Köpa en kontraktsmall i bokhandeln. Vid arv, gåva eller bodelning ska man skicka överlåtelseavtal i form av kopia på gåvobrev, bouppteckning, arvskifte eller bodelning. Ansökan om medlemskap ska dessutom bifogas i de fall överlåtelseavtalet inte omfattar detta. Blankett för ansökan om medlemskap finns på www.riksbyggen.se Överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap skickas till Riksbyggen, Box 540, 721 09 Västerås.

2. Kontroll och registrering Riksbyggen tar en kreditupplysning på alla köpare för att säkerställa att man klarar månadsavgiften. Är kreditvärdigheten svag begärs ett anställningsbevis in. Om det inte går att få ett sådant kontaktas föreningens ordförande och kundansvarig på Riksbyggen informeras. Handlingarna registreras i väntan på bostadsrättsföreningens beslut.

3. Godkännande av ny medlem. Bostadsrättsföreningens styrelse eller eventuellt delegerad beslutsfattare får ett beslutsunderlag från Riksbyggen och beslutar om medlemskap. Följande handlingar kommer som beslutsunderlag:

Blankett registrerad överlåtelse.

• Förstasidan av överlåtelseavtal (originalet är granskat och nnarkiverat av Riksbyggen).

• Kreditupplysningen

• Medlemsansökan

Efter beslut skickas underskriven medlemsansökan tillbaka till Riksbyggen.

4. Slutregistrering

När Riksbyggen fått in beslut om godkänt medlemskap, registreras köparen som ny ägare och besked om ägarbyte samt avi för månadsavgift skickas ut till köparen. En avi med över-låtelseavgift går till säljaren. Vid mäklareförsäljning informeras mäklaren.

5. Överlåtelsen är nu klar!

Riksbyggen tar ut en överlåtelseavgift enligt föreningens stadgar.

När kan jag flytta in i lägenheten jag köpt?

Du kan flytta in så snart ditt medlemskap i föreningen har beviljats, detta kan ta upp till en månad från det att ansökan/ avtalet inkommit till Riksbyggen. Inflyttning får inte göras innan medlemskapet är godkänt av styrelsen.

PDF borgensförbindelse